Informace o nás

Přístav Ralsko Mimoň je jedním z mnoho skautských středisek patřící pod nevládní organizaci Junák - český skaut, z. s.
Tradice skautingu v Mimoni spadá ještě do let před rokem 1990, kdy bylo naše středisko znovu obnoveno.
Navzdory tomu, že naše město má kolem 6 000 obyvatel, má náš přístav více než sto členů.

ODDÍLY PŘÍSTAVU
Přístav pod sebou registruje hned několik oddílů. 1 chlapecký vodní oddíl, 1 dívčí vodní oddíl, 1 koedukovaný suchozemský oddíl, jeden oddíl pro naše nejmenší (předškolní a první třída) a posledním oddílem je oddíl tzv. oldskautů. Bližší informace naleznete pod odkazy jednotlivých oddílů.

SKAUTSKÝ DŮM
Přístav disponuje vybavením pro sjíždění vody a pořádání letních (nebo zimních) táborů. K dispozici jsou klubovny oddílů, které najdete na Skautském domě v Malé ulici (čp. 34). Díky podpoře města Mimoně má dům nově i plastová okna. Dům je v zimním období vytápěn. V letním období je oddílům k dispozici dvůr za domem, případně přilehlá řeka Ploučnice.

SKAUTSKÁ CHATA V HRADČANECH
Přístav vlastní Skautskou chatu v Hradčanech, která slouží jako místo pro pobyt v přírodě na víkend či týdenní tábor. Skautská chata je nabízena k pronájmu veřejnosti (více v sekci Ubytování).

AKCE POŘÁDANÉ PŘÍSTAVEM
Přístav během roku pořádá nebo pomáhá při pořádání mnoha akcí nejen pro skauty, ale i veřejnost:
ODEMYKÁNÍ PLOUČNICE
ZÁVOD MEANDRY (štafetový závod pro veřejnost)
ZAMYKÁNÍ PLOUČNICE
VÁNOČNÍ SKAUTSKÉ TRHY

 

Junák - český skuat, z. s. je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. Sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce, tak děvčata od šesti let, ve třech věkových kategoriích. O jejich program se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.


...skauting připravuje své členy na řešení každodenních situací dneška a zítřka.


ADMIRALITA PŘÍSTAVU

Kapitán přístavu:
Matyáš Kabeš - Kvído
e-mail: kvido@skautimimon.cz

Zástupce kapitána přistavu:
Zuzana Hostačná - Miňonka
e-mail: hospodar@skautimimon.cz

Hospodářka přístavu:
Zuzana Hostačná - Miňonka