5.oddíl Oldskauti

5. oddíl kmen Oldskautů
 

Charakteristika oddílu: koedukovaný oddíl, 26 - xx let, vodní/suchozemský