Otázky a odpovědi

Jak mám přihlásit své dítě na skauta?

Jednoduše. Na našich stránkách naleznete informace o oddílech. Vyberte pro své dítě oddíl dle věku a pohlaví a poté stačí kontaktovat vůdce, který Vám odpoví na podrobnější otázky. Nebo dítě přiveďte rovnou na schůzku oddílu na skautský dům v Malé ulici 34.

—————

Co je JUNÁK?

Český výraz pro pojem skauting.Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.Říkáme, že chodíme „na skauta“

—————

Mají skautští vedoucí nějaké speciální vzdělání k vedení dětí?

Ano mají. Zástupci kapitánů oddílu (palubní) mají povinnost mít stejnou kvalifikaci jako kapitáni oddílu. 
První kvalifikace je tzv. čekatelská zkouška (obsahuje: myšlenkové základy skautingu, úvod do pedagogiky a psychologie, metodika, bezpečnost, zdravověda, organizace a právo, základy hospodaření). Díky čekatelské zkoušce může absolvent vykonat tzv. vůdcovskou zkoušku (u vodních oddílů je pak možnost vykonat rozšiřující kapitánskou zkoušku).
Vůdcovská zkouška by měla zvyšovat znalosti, dovednosti a schopnosti skautských vedoucích potřebné pro celoroční vedení oddílů a pro vedení táborů. Je podmínkou pro převzetí oddílu a pro jmenování vedoucím dětského tábora. Uchazeč o vůdcovskou zkoušku musí mít minimálně 18 let. Vůdcovská zkouška je akreditována u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako kvalifikace postačující k vedení.

 

—————

Skautuje se i ve světě?

Ano. Skautské hnutí je rozšířeno po celém světě, jen v šesti státech světa skauting neexistuje – v Andoře, Číně, na Kubě, v Severní Koreji, Laosu a na Myanamaru. Na světě je více než 40 milionů skautů.

—————

Kolik se platí za členství v Junáku?

Na začátku roku se platí registrační poplatek na kalendářní rok. V registračním poplatku je zahrnuto pojištění členů Junáka, členský poplatek pro ústředí Junáka a předplatné celoročního skautského časopisu (dle věku člena).
Náš přístav vybírá registrační poplatek 350Kč (u sourozenců pak pouze 250Kč). Platí děti i dospělí.

—————

Mají vedoucí za vedení nějaké peníze?

Ne. Vedení dětí v rámci Junáka vykonávají všichni jako službu zcela bezplatně ve svém volném čase. Vedoucí si stejně jako děti platí i tábor a výpravy.

—————