MEANDRY 2012

19.04.2012 18:38

logo-padlo-bez-roku-.jpg

 

 

XVII. Meandry 2012
Štafeta 5 členných posádek, pořádaná přístavem „Ralsko“Mimoň
 
Termín: 1.- 3. 6. 2012
Místo:Mimoň a okolí
Prezentace:Hradčany – sk.chata
Velitel závodu:Jan Šantora-Cipajs
Startovné:250 Kč za posádku
Startovat mohou ne jen členové skautské organizace, ale i veřejnost.
 
Program
Pátek… příjezd do Hradčan, do areálu skautské chaty, ubytování, táborák, muzika
Od 16.30 do 21.00 prezentace – Pouze v pátek!
Sobota..
Od 8.15 nástup, vysvětlení pravidel štafety
Od 9.30 zahájení štafety
Večer tradiční Country bál, pod širým nebem v areálu sk.chaty !!!
 
Program po skončení závodu si zajišťuje každý sám. Doporučujeme výlety do okolí Polomených hor, návštěva místní ZOO atd.
 
Kategorie
1. Skauti, rok narození 2002-97, kormidelník starší 18 let Skautky, rok narození 2002-97, kormidelník starší 18 let
2. Roveři,rok narození 1996-94 Rangers, rok narození 1996-94
3. Mlaďoši, rok narození 1996-83, povoleny jsou i smíšené posádky
4. Veteráni, 1982 a starší, povoleny smíšené posádky
5. Veteránky, 1982 a starší
 
 
Přihlášky: K vyplnění ZDE
 
Do 29.5.2012 na adresu:
Matyáš Kabeš, Luhov 34, Brniště 471 29
Tel. 777 32 33 96,E-mail:Kabes.M@centrum.cz
Přihlášku vyplňujte onlinee, nebo zasílejte na emailovou adresu, poštou, případně osobně každý čtvrtek do klubovny 2.oddílu od 17.00 do 18.00 hod.
 
Pozor! Přihlášky je nutné poslat včas, kvůli startovním číslům.
 
Stravování:Vlastní, pořadatel zajišťuje pouze sobotní oběd
Občerstvení:Po celou dobu akce je otevřen vodácký bar v areálu sk.chaty.
Ubytování:Ve vlastních stanech.
Vybavení jednotlivce:Zajišťuje vedoucí výprav dle zvyklostí. Povinně musí mít každý, pádlo, vestu! Silniční a horské kolo. Jezdci na kolech musí mít přilbu!
 
V případě potřeby lze u nás zapůjčit plastovou kanoe. Včas nahlásit.Pramici zajišťuje pořadatel.
 
Štafeta o mimoňské pádlo
1. Závod C-2 – na Ploučnici v úseku Mimoň (sk.dům) – Boreček
2. Běh terénem – z Borečku od mostu až po skálu Generál v Hradčanech
3. Jízda na horském kole – okruh po bývalé tankové cestě v těžkém terénu
4. Jízda na silničním kole – Okruh v Hradčanech na letišti
5. Závod pramic – samostatně mimo štafetu, na rybníku v Hradčanech Čas pramice se připočítá k celkovému času štafety, (u kategorií 1+2 nejede dospělák)
Horolezecká stěna – v letošním ročníku zrušena!!!
 
 
Pozor: Opět otevřená disciplína pro dvojice od 18-ti let do… jak se cítíš!
 
Pravidla: závodí dvojice ve štafetě: C2 (2),štafeta(běh, silnice, horák) musí být vedvojicích rozdělena v poměru 2:1 + čas pramice ve dvojici se přičítá k celkovému času.
Účastníci této štafety se mohou účastnit i normálního závodu!
Startovné: 50 Kč/osoba
 
 
Podmínky závodu:
U kategorie skautů a skautek kormidelník starší 18 let, závodí pouze v C-2.Neúčastní se ostatních disciplín. U kategorie skautek a rangers musí být kormidelník žena. Do jednotlivých úseků štafety musí být rozdělena celá posádka (každý má 1 úsek +pramici).
Každý závodník může soutěžit pouze za jedinou posádku!Start nebude hromadný. Časové odstupy posádek upřesníme v sobotu.Horské, silniční kolo, vesty, lodě, pádla musí být označeny, aby nedošlo k záměně. POŘADATEL NERUČÍ ZA ZTRÁTU, NEBO ZÁMĚNU VĚCÍ! Posádka bez předepsaného vybavení NESTARTUJE .
Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků. Jakékoliv případné pojištění si účastník sjedná výlučně sám na své náklady. Ze zaplaceného startovného žádné pojištění nevyplývá.
Bezpečnost: Za bezpečnost závodníků odpovídá vedoucí výpravy či přístavu.
 
 

Těšíme se na Vás

Vodní skauti z Mimoně

 

 
 

 

—————

Zpět