XVIII. Meandry 2013

17.04.2013 07:18

 

XVIII. Meandry 2013

Štafeta 5 členných posádek,                                   pořádaná přístavem „Ralsko“Mimoň

 

Termín: 30. 5.- 2. 6. 2013

Místo: Mimoň a okolí

Prezentace: Hradčany – sk.chata

Velitel závodu: Jan Šantora-Cipajs

Startovné: 250 Kč za posádku

Startovat mohou ne jen členové skautské organizace, ale i veřejnost.

 

Program 

Pátek…         příjezd do Hradčan, do areálu skautské chaty, ubytování, táborák, muzika

                                    Od 16.30 do 21.00 prezentace – Pouze v pátek!

                 Sobota…

                                    Od 8.45 nástup, vysvětlení pravidel štafety

                                    Od 10:00 zahájení štafety

                                    Večer tradiční Country bál, pod širým nebem v areálu sk.chaty !!!

Program po skončení závodu si zajišťuje každý sám. Doporučujeme výlety do okolí Polomených hor, návštěva místní ZOO atd.

 

Kategorie

1. Skauti, rok narození 2003-98, kormidelník starší 18 let; Skautky, rok narození 2003-98, kormidelník starší 18 let

2. Roveři,rok narození 1997-95; Rangers, rok narození 1997-95

3. Mlaďoši, rok narození 1994-82, povoleny jsou i smíšené posádky

4. Veteráni, 1983 a starší, povoleny smíšené posádky

5. Veteránky, 1983 a starší

 

Přihlášky:      K vyplnění na www.skautimimon.cz v rubrice Meandry!

                        Do 25.5.2012 na adresu:

                        Matyáš Kabeš, Luhov 34, Brniště 471 29

                        Tel. 777 32 33 96,E-mail:Kabes.M@centrum.cz

Přihlášku zasílejte na emailovou adresu, poštou, nebo osobně každý čtvrtek do klubovny 2.oddílu od 17.00 do 18.00 hod.

 

Pozor!             Přihlášky je nutné poslat včas, kvůli startovním číslům.

 

Stravování:Vlastní, pořadatel zajišťuje pouze sobotní oběd

Občerstvení:Po celou dobu akce je otevřen vodácký bar v areálu sk.chaty.

Ubytování:Ve vlastních stanech.

Vybavení jednotlivce:Zajišťuje vedoucí výprav dle zvyklostí. Povinně musí mít každý, pádlo, vestu! Silniční a horské kolo.

Jezdci na kolech musí mít přilbu a reflexní vestu!

 

V případě potřeby lze u nás zapůjčit plastovou kanoe. Včas nahlásit. Pramici zajišťuje pořadatel.

 

Štafeta o mimoňské pádlo

  1. Závod C-2 – na Ploučnici v úseku Mimoň (sk.dům) – Boreček
  2. Běh terénem – z Borečku od mostu až po skálu Generál v Hradčanech
  3. Jízda na horském kole – okruh po bývalé tankové cestě v těžkém terénu
  4. Jízda na silničním kole – Okruh v Hradčanech na letišti
  5. Závod pramic – samostatně mimo štafetu, na rybníku v Hradčanech; Čas pramice se připočítá k celkovému času štafety,                            (u kategorií 1+2 nejede dospělák)

 

 

Pozor: Opět otevřená disciplína pro dvojice od 18-ti let do… jak se cítíš!

 

Pravidla: závodí dvojice ve štafetě: C2 (2),štafeta(běh, silnice, horák) musí být ve dvojicích rozdělena v poměru 2:1 + čas pramice ve dvojici se přičítá k celkovému času.

Účastníci této štafety se mohou účastnit i normálního závodu!

Startovné: 50 Kč/osoba.

 

Podmínky závodu:

U kategorie skautů a skautek kormidelník starší 18 let, závodí pouze v C-2.Neúčastní se ostatních disciplín. U kategorie skautek a rangers  musí být kormidelník žena. Do jednotlivých úseků štafety musí být rozdělena celá posádka (každý má 1 úsek +pramici).

Každý závodník může soutěžit pouze za jedinou posádku!Start nebude hromadný. Časové odstupy posádek upřesníme v sobotu.Horské, silniční kolo, vesty, lodě, pádla musí být označeny, aby nedošlo k záměně. POŘADATEL NERUČÍ ZA ZTRÁTU, NEBO ZÁMĚNU VĚCÍ!    Posádka bez předepsaného vybavení NESTARTUJE .

Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků. Jakékoliv případné pojištění si účastník sjedná výlučně sám na své náklady. Ze zaplaceného startovného žádné pojištění nevyplývá.

Bezpečnost: Za bezpečnost závodníků odpovídá vedoucí výpravy či přístavu.

                                                                                                        Těšíme se na Vás

                                                                                                   Vodní skauti z Mimoně

—————

Zpět