MEANDRY 2010

04.06.2010 13:03

Informace o 15. ročníku boje o mimoňské pádlo, aneb Meandry 2010!

XV.Meandry 2009

Štafeta 5 členných posádek, pořádaná přístavem „Ralsko“Mimoň

Termín: 4.-5.6.2010

Místo: Mimoň a okolí
Prezentace: Hradčany – sk.chata
Velitel závodu: Jan Šantora-Cipajs
Startovné: 250 Kč za posádku

Startovat mohou ne jen členové skautské organizace, ale i veřejnost.

O co vlastně jde: Závodí se v 5 člených posádkách a sice v disciplínách:

Závod C-2 – na Ploučnici v úseku Mimoň (sk.dům) – Boreček
Běh terénem
– z Borečku od mostu až po skálu Generál v Hradčanech
Jízda na horském kole
– okruh po bývalé tankové cestě v těžkém terénu
Jízda na silničním kole
– Okruh v Hradčanech na letišti
Závod pramic
– samostatně mimo štafetu, na rybníku v Hradčanech.
Čas pramice se připočítá k celkovému času štafety (u kategorií skauti a skautky nejede dospělák)
Horolezecká stěna
– Zahájení před startem C-2 v Mimoni
(u kategorie skauti a skautky leze háček z C-2 u ostatních může i zadák)

Letos také otevřena kategorie pro dvojice!

Pravidla: závodí dvojice ve štafetě:Stěna 1 , C2 (2),štafeta(běh,silnice,horák) musí být ve dvojicích rozdělena v poměru 2:1 + čas pramice ve dvojici se přičítá k celkovému času.

Účastníci této štafety se mohou účastnit i normálního závodu!

Startovné: 50 Kč/osoba, pokud někdo z dvojice startuje v normálním závodě, startovné už platit nemusí.

Přihlášky a bližší informace budou k dispozici v blízké době na stránkách 2.oddílu H2O

Podmínky závodu:

U kategorie skautů a skautek kormidelník starší 18 let,závodí pouze v C-2.Neúčastní se ostatních disciplín.U kategorie skautek a rangers musí být kormidelník žena. Do jednotlivých úseků štafety musí být rozdělena celá posádka (každý má 1 úsek +pramici).

Každý závodník může soutěžit pouze za jedinou posádku!Start nebude hromadný. Časové odstupy posádek upřesníme v sobotu.Horské, silniční kolo, vesty,lodě, pádla musí být označeny, aby nedošlo k záměně.POŘADATEL NERUČÍ ZA ZTRÁTU, NEBO ZÁMĚNU VĚCÍ! Posádka bez předepsaného vybavení NESTARTUJE.

Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků. Jakékoliv případné pojištění si účastník sjedná výlučně sám na své náklady.
Ze zaplaceného startovného žádné pojištění nevyplývá.

Bezpečnost: Za bezpečnost závodníků odpovídá vedoucí výpravy či přístavu.

Možnost zapůjčení plastové kanoe typu Vydra!

—————

Zpět